GEJOWSKI KOSZALIN

Temat: Twarda - 4g - prace kontrolne i pytania egzaminacyjne - 4g
...dwa argumenty, które pozwolą Ci udowodnić, że klasyfikowanie grzybów do królestwa roślin jest błędne. 42.Podaj dwa argumenty, które pozwolą Ci udowodnić, że klasyfikowanie grzybów do królestwa zwierząt jest błędne. 43.Wymień przynajmniej dwie cechy, które odróżniają gąbki od pozostałych zwierząt. 44.Porównaj środowisko, tryb życia i budowę meduzy i polipa. 45.Podaj cechy charakterystyczne dla robaków płaskich. 46.Omów cykl rozwojowy tasiemca uzbrojonego. 47.Wymień i scharakteryzuj przystosowania nicieni do pasożytniczego trybu życia. 48.Omów cykl rozwojowy włośnia krętego. 49.Podaj charakterystykę pierścienic. 50.Przedstaw stanowisko systematyczne ślimaka winniczka. 51.Omów cechy na podstawie których odróżnisz skorupiaki od owadów i pajęczaków. 52.Wyjaśnij na czym polega przeobrażenie zupełne i niezupełne. 53.Omów...
Źródło: forum.cosinus.pl/viewtopic.php?t=2383